RSS

ประวัติจังหวัดมหาสารคาม

หอนาฬิกา จังหวัดมหาสารคาม

         

          จังหวัดมหาสารคามมีประวัติกล่าวไว้ว่า   ท้าวมหาชัยนามเดิมว่า กวด เป็นบุตรของอุปฮาดสิงห์ สีลัง) กับท้าวบัวทอง  บุตรอุปอาดภู  ทั้ง 2 คนเป็นหลานของพระยาขัตติยวงศาเจ้าเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้คนได้อพยพ  จากเมืองร้อยเอ็ด  มาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณริมกุดนางใย  เมื่อปี  พ.ศ. 2408พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานนามเมืองที่ตั้งใหม่นี้ว่า   “เมืองมหาสารคาม”  และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวมหาชัย  กวด)   เป็นที่พระเจริญราชเดช  เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก
            พระเจริญราชเดช กวด) ได้รับราชการด้วยความขยันขันแข็งเป็นผู้มีความสามารถในการปกครอง  มีความซื่อสัตย์  ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นปึกแผ่น  ท่านเป็นนักรบผู้เก่งกล้าสามารถในการสงครามกล่าว    คือ ในปี  พ.ศ. 2418  พวกฮ่อเป็นกบฎท่านได้ร่วมทำการรบปราบกบฎฮ่อด้วยเป็นสามารถและมีชัยชนะ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนามเป็น  “พระเจิรญราชเดชวรเชญฐมหาขัติยวงศ์สุรชาติประเทศธำรงรักษ์ศักดิ์กิติยศเกรียงไกร  ศรีพิชัยเทพวรฤทธิ์พิษณุพงศ์ปรีชา  สิงหบุตรสุวัฒนา  นคราภิบาล”    ต่อมาทางราชการและประชาชนชามมหาสารคาม  ระลึกถึง  พระคุณที่ท่านได้กระทำไว้จึงได้สร้างอนุเสาวรีย์ของท่านประดิษฐาน  ไว้ที่สวนสาธารณะหนองข่า  อำเภอเมืองมหาสารคามกระทำพิธีเปิดเมื่อ  วันที่  14   เมษายน  2527  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและระลึกถึงคุณงามความดี  ที่ท่านได้การะทำไว้
          การตั้งเมืองมหาสารคาม  เมื่อเริ่มแรก   เริ่มมาจากบริเวณกุดนางใยก่อนคือบริเวณที่เป็นคุ้มวัดอภิสิทธิ์เดี๋ยวนี้ ต่อมาได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และวัดข้าวฮ้าวขึ้นปัจจุบันเรียกวัดธัญญาวาส)ต่อมาขยายไปทางริมหนองกระทุ่มด้านเหนือวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน  และในเวลาต่อมาบ้านเมืองก็ขยายใหญ่โตขึ้นมากมายแยกเป็นหลายคุ้ม  เช่นคุ้มวัดโพธิ์ศรี  คุ้มวัดมหาชัย  คุ้มวัดหนองข่าหรือวัดปัจฉิมทัศน์  คุ้มวัดศรีสวัสดิ์  และคุ้มวัดนาควิชัย  ในทุกวันนี้  บ้านเรือนราษฎร  แยกขยายต่อกันด้วยถนนหนทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยตลอด
          สภาพในปัจจุบันนี้บริเวณตัวเมืองมหาสารคาม  เป็นที่ตั้งของ  สถานที่ราชการอาคารร้านค้า  โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ  มากมาย  เช่น   ศาลจังหวัด  โรงพยาบาล  หน่วยงานราชการจังหวัด  มหาวิทยาลัย  และวิทยาลัยหลายแห่ง  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม  และการค้าของจังหวัดซึ่งนับวันแต่จะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้งตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2408  เป็นต้นมา
         

 

พระธาตุนาดูน

 

 

 

ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: